MALARSTWO


Ryszard Dudek, Akt, olej, płótno, 90x80, 2019 r.

Ryszard Dudek należy do artystów, nielicznych dziś, dla których pojęcie wolności twórczej jest nierozerwalnie związane z maksymalnym poczuciem indywidualnej odpowiedzialności wobec sztuki, wobec malarstwa; z surową samokontrolą. Tak pojmowana wolność twórcza jest przeciwieństwem współczesnych standardów. Należy do rzeczywistej elity. Nielicznej garstki, stanowiącej duchowe jądro ludzkości. Grona milczących na dzisiejszym targowisku świata, lecz nie zmarginalizowanych, dla których sztuka nie jest zbytecznym luksusem ani propagandą, ale pełną, wielowymiarową świadomością życia. Jednym z największych dóbr człowieczeństwa, jak nazwał to Józef Czapski. Ryszard Dudek odwrócił się od powszechnie skandowanych sloganów, nazywanych uczenie dylematami współczesności. Jednak dopiero z takiego punktu widzenia, z takiego odosobnionego miejsca, nie ogląda się rzeczy zbytecznych, powierzchownych, przypadkowych. Przy odrobinie wiary można dostrzec blask uniwersalnej potęgi oraz wspaniałej przyszłości malarstwa. Odwrócenie się od zachodzącego słońca umożliwia wytrwałym obserwację narodzin nowego wspaniałego dnia. Jeszcze jakiś czas przesłoniętego mrokami ustępującej nocy. Wspaniałym jest, że Ryszard Dudek w swojej cierpliwości i wytrwałości nie jest odosobniony.

Jacek Kawałek, z katalogu RYSZARD DUDEK MALARSTWO, BWA Rzeszów, 2013

    OBRAZY 2019


Ryszard Dudek, Kompozycja, olej, płótno, 90x2x80, 2019 r.


    OBRAZY 2018 (galeria 20 prac)


Ryszard Dudek, Kompozycja 1/20, olej, płótno, 100x80, 2018 r.


Ryszard Dudek, Kompozycja 2/20, olej, płótno, 100x80, 2018 r.


   WYDARZENIA

RYSZARD DUDEK


MALARSTWO

TRZYDZIESTOOŚMIOPTYK


2017


BWA Rzeszów - zdjęcia z wernisażu

GALERIA 38 OBRAZÓW >>>


Ryszard Dudek, Kompozycja 1/38, olej, płótno, 120x105, 2017 r.

<  >

Wystawy

Ryszard Dudek autor 28 indywidualnych "premierowych" wystaw malarstwa, brał udział w 200 wystawach zbiorowych i plenerach w kraju i za granicą.

Moja wystawa BWA Rzeszów, 2013

Galeria

Kompozycje I Kompozycje II Akty Portrety

W menu Galeria znajdują się zdjęcia wybranych moich obrazów. Zapraszam do ich oglądania życząc wielu wrażeń.

Kontakt

Ryszard Dudek

Telefon: +48 515 587 554
E-mail: dudek.r@wp.pl

Autoportret